Kinderdagverblijf Kids 4 Life

Wie zijn wij?

KDV Kids 4 Life is een professionele en flexibel kinderopvangorganisatie voor dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met 1 verticale groep, waar plaats is voor maximaal 16 kinderen. Bij KDV Kids 4 Life kunnen kinderen terecht vanaf ongeveer 8 weken tot vier jaar. Er is ook gelegenheid wanneer een kind 4 jaar is geworden en het duurt nog twee maanden voordat het kind weer naar school gaat, mag het kind nog twee maanden langer blijven.

KDV Kids 4 Life is een liefdevolle, warme en vertrouwde opvang met vaste pedagogisch medewerkers die veel aandacht hebben voor uw kinderen.

KDV Kids 4 Life biedt verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving, waarin kinderen zich op hun eigen manier en in het eigen tempo kunnen ontwikkelen. Gedurende de dag is er voor de kinderen naast de vaste momenten voor eten/drinken, slapen en lichamelijke verzorging volop gelegenheid om samen met andere kinderen te spelen. De kinderen kunnen individueel of in kleine groepjes aan activiteiten deel nemen: voorlezen, puzzelen, muziek maken, buiten spelen, knutselen, enz. Het karakteristieke pand ligt in de buurt Bouwlust, aan de Speelzijde en op loopafstand van tram 9 en bus 25. Het interieur is kind veilig, huiselijk, rustig en gezellig. Samen met de grote en zonnige buitenspeelplaats biedt KDV Kids 4 Life een omgeving waarin uw kind(eren) zich prettig voelt. U kunt er zeker van zijn dat de kinderen in een veilige en geborgen omgeving met veel warmte, liefde en zorg door onze pedagogisch medewerkers worden opgevangen. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking met ouders. De combinatie van vaste gezichten en veilige kindvriendelijke ruimten met voldoende uitdagingen stimuleert de ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden.

In deze informatiepakket treft u uitgebreide informatie over onze Producten en Diensten, missie, visie, principes en doelstellingen. Ook is meer algemene informatie opgenomen over de openingstijden, breng en ophaal service, groepsindeling, dagritme, voeding en hygiëne.

Producten & Diensten Opvang gedurende 5,5 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 uur/6.00 uur/7.00 uur/8.00 uur/12.00 uur Opvang gedurende 8 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 uur/6.00 uur/ 7.00 uur/8.00 uur Opvang gedurende 9 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 uur/6.00 uur/ 7.00 uur/8.00 uur Opvang gedurende 9,5 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 uur/6.00 uur/7.00 uur/8.00 uur Opvang gedurende 10 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 uur/6.00 uur/7.00 uur/8.00 uur Opvang gedurende 10,5 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 uur/6.00 uur/7.00 uur Opvang gedurende 11 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 uur/6.00 uur/7.00 uur Opvang gedurende 13 uur per dagdeel, vaste starttijd 5.00 (Bij voldoende aanmeldingen)

Flexibele / verlengde opvang 2017, openingstijden vanaf 05:00 tot 15:30/16:00/16:30/17:00/17:30/18:00 van maandag t/m vrijdag wisseldiensten. Deze opvangtijden zijn alleen mogelijk bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5 kinderen per dag), als onderdeel van KDV Kids 4 Life of BSO Kids 4 Life plaatsing overeenkomst

Openingstijden, bereikbaarheid, breng en ophaal Service

Openingstijden

Kinderdagverblijf Kids 4 Life is geopend van maandag t/m vrijdag gedurende 11 aaneengesloten uren, van 07.00 uur – 18.00 uur. Voor rekendoeleinden staan 2 dagdelen gelijk aan één kindplaats voor hele dagopvang: in uren is dit 11 uur x 52 weken = 572 uur per jaar.

Breng- en haaltijden kinderopvang dag opvang

Bij kinderopvang Kids 4 Life vinden wij het belangrijk om de rust en sfeer in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Daarom hanteren wij de volgende breng- en haaltijden.

s Ochtends: ·brengen tussen 07:00 en 09:00 uur

s Middags: ophalen vanaf 15:00 uur tot uiterlijk 18:00 uur.

Mocht het voorkomen dat u, uw kind(eren) eerder wilt ophalen is dit altijd mogelijk in overleg met de leidsters, dit in verband met de geplande dagactiviteiten.

Afspraken met de dokter of het consultatiebureau van te voren doorgeven aan de leidsters en ook hoe laat het kind gehaald en gebracht wordt op het KDV.

KDV Kids 4 Life is het gehele jaar geopend op werkdagen, met uitzondering van algemeen erkende (feest)dagen zoals vastgesteld in de CAO Kinderopvang.

Deze niet op een zaterdag of zondag vallen:

 • nieuwjaarsdag, 01 januari 2017
 • tweede paasdag, 28 maart 2017
 • koningsdag, 27 april 2017
 • Hemelvaartsdag, 05 mei 2017
 • tweede pinksterdag, 16 mei 2017
 • eerste kerstdag, 25 december 2017


Op 5 december sluiten wij om 16.00 en op 24 december en 31 december sluiten wij om 15.00 uur.


Breng en ophaal Service

KDV Kids voor life haalt u kinderen op en breng ze weer veilig thuis.

Het is mogelijk gebruik te maken van vervoer voor uw kind van huis naar de opvang en omgekeerd. Stichting Kinderopvang Family Kids bemiddelt en regelt het vervoer, zowel voor als na de opvang.

De vervoerskosten zijn in de prijs meegenomen.

U kunt uw kind thuis laten ophalen tussen 06:00 en 07:00 of 08:00 en 09:00 en laten afzetten tussen 17:00 en 18:00. Er wordt dan gewacht tot de kinderen daadwerkelijk binnen zijn, of totdat iemand ze komen ophalen. De thuisbrengservice kan u voor het werk gaan tijd besparen aangezien u vast op tijd bij uw werk kan komen, en na een lange werkdag beginnen op tijd met het eten.

Wanneer u uw kind wil aanmelden voor de thuisbrengservice kunt u contact met ons opnemen via E- mail : info@kdvkids4life.nl of op telefoonnummer 070-3663003 / 070-3080059

Wanneer u aangemeld bent, krijgt u een verklaringsformulier om in te vullen en te ondertekenen om toestemming te geven aan KDV Kids 4 Life om uw kind te komen halen en brengen.

Hoofdregel vervoer van kinderen

vervoer van kinderen

Sinds 1 mei 2008 zijn de regels voor het vervoer van personen in personenauto’s veranderd. Vanwege de veiligheid zijn deze aangescherpt. Hieronder leest u meer over het vervoer van kinderen en voor de duidelijkheid ook de algemene regels over gordelplicht.

Waarom nieuwe regels?

Auto´s worden steeds veiliger. Met behulp van kreukelzones, kooiconstructies en airbags helpen zijde inzittenden te beschermen. De autogordels vormen hierbij een onmisbare schakel.

Maar autogordels zijn ontworpen voor volwassenen. Voor kinderen tot 1,35 á 1,50 meter (dat kan per auto verschillen) werken ze veel minder goed en voor baby´s zijn ze totaal ongeschikt.

Kinderen hebben in de auto net zoveel recht op goede bescherming als volwassenen. Daarom is in Europa afgesproken dat het gebruik van goedgekeurde kinderzitjes (autostoeltjes en zittingverhogers) voor kinderen verplicht wordt. Om de regels in de praktijk hanteerbaar te maken, worden er enkele uitzonderingen gemaakt.

Wat zegt de wet?

Vanaf 1 maart 2006 geldt het volgende:

 • Kinderen kleiner dan 1,35 m moet een autostoeltje of zittingverhoger gebruiken die bij hun lengte en gewicht passen.
 • Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen ( 18 jaar en ouder) moeten de autogordel gebruiken.
 • De autostoeltjes en zittingverhogers moeten goedgekeurd zijn volgens ECE – reglement 44/03 ( of hoger: 44/04). Dit is te zien aan een keuringslabel of – sticker. Voor een goede werking moet het autostoeltje of de zittingverhoger op de juiste manier zijn vastgezet.

Bijzondere gevallen en uitzonderingen

Te weinig autogordels

Als er meer passagiers zijn dan gordels, dan mogen kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen los op de achterbank zitten, zolang de aanwezige gordels maar door andere passagiers worden gebruikt.
Dit geldt tot 1 mei 2008. Vanaf die datum mag in auto´s die op alle zitplaatsen gordels hebben, niemand meer zonder gordel worden vervoerd.

Te weinig plaats

Als op de achterbank al twee autostoeltjes of zittingverhogers in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In zo´n geval mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken.

Geen gordels achterin

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden als daar geen gordels aanwezig zijn. De gordels zijn immers nodig om het autostoeltje vast te maken. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen in dat geval los op de achterbank zitten.

Vervoer van andere kinderen

Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld spelertjes van een jeugdteam naar een uitwedstrijd. Voor deze kinderen kan niet altijd een autostoeltje of zittingverhoger aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand ( dus niet op een vakantiereis ) mogen op de achter zitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar ( maar niet de eigen kinderen ) volstaan met gebruik van de gordel. Zorg, als dit soort vervoer vaker voorkomt, toch voor één of meer extra autostoeltjes of zittingverhogers, want dat is echt veel veiliger.

Taxi en busvervoer

In bussen en op de achterbank van een taxi is een autostoeltje of zittingverhoger niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten dan de gordels gebruiken, voor zover aanwezig, en kinderen jonger dan 3 jaar mogen in dat geval los worden vervoerd. Neem bij voorkeur geen kind op schoot, want dat is riskant bij een frontale botsing.

Wat is er nog meer nieuw?

Airbag

Op een zitplaats met een airbag ervoor mogen kinderen niet worden vervoerd in een (baby)autostoeltje dat tegen de rijrichting in is geplaatst. Dit mag alleen, als de airbag is uitgeschakeld. Of dat uitschakelen mogelijk is en hoe dat dan moet, staat in de gebruiksaanwijzing van de auto, of anders kan de garage wel helpen.

Verkeerd gebruik

Autogordels, autostoeltjes en zittingverhogers werken alleen goed als ze gebruikt worden op de manier die door de fabrikant is voorgeschreven. Zo zijn ze ook getest. Het is dan ook niet langer toegestaan om deze beveiligingsmiddelen op een onjuiste manier te gebruiken, bijvoorbeeld door een deel van de gordel achterlangs te dragen of met een gordelgeleider (zie onder) de loop van de gordel te veranderen. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen.

Ook voor hen en ongeboren kind is het veel veiliger de gordel op de juiste manier te dragen: het heupgedeelte onder de buik, zo laagmogelijk over het bekken, het diagonaal deel over de borst, boven de buik.

Gordel achterlangs

Het is verboden om het diagonale ( schuin lopende ) deel van de gordel onder de arm of achter het lichaam langs te leiden. De gordel is niet ontworpen om zo te worden gebruikt en werkt dan ook niet goed. Als de gordel over de hals loopt in plaats van over de schouder, gebruik dan een goedgekeurde zittingverhoger ( of zie hieronder).

Gordelgeleiders

Een gordelgeleider is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de autogordel goed over de borst en niet over de hals loopt. Deze geleiders maken vaak al deel uit van een zittingverhoger. Er zijn echter ook afzonderlijke gordelgeleiders ( gordelclips/gordelklemmen ) te koop. Het is behalve in de hierna genoemde uitzonderingsgevallen niet toegestaan om dergelijke gordelgeleiders te gebruiken! Voor kinderen is een zittingverhoger veel veiliger. Die zorgt er namelijk ook voor dat het heupgedeelte van de gordel over het bekken loopt en niet over de buik. Dit laatste kan tot ernstig inwendig letsel leiden. Zittingverhogers zijn getest voor kinderen tot 36 kg. Als een kind kleiner is dan 1,50 meter en het niet past op een zittingverhoger ( omdat het te zwaar is ) dan mag het bij uitzondering gebruik maken van een aparte gordelgeleider. Volwassenen kleiner dan 1,50 meter mogen eveneens gebruik maken van een gordelgeleider. Dit geldt alleen voor gordelgeleiders waarbij de gordel geen weerstand ondervindt en die uitsluitend aan het diagonale gedeelte van de autogordel worden bevestigd. Dus geen gordelgeleider die het heupgedeelte en het diagonale gedeelte naar elkaar toetrekt.

Welk kinderzitje voor welk kind?

Is uw kind groter of kleiner dan 1,35 meter?

Groter: uw kind moet de autogordel gebruiken ( voor zover beschikbaar ). Als de gordel over de hals loopt in plaats van over de borst of als het heupgedeelte over de buik loopt ( dat is vrijwel altijd het geval als het kind onderuit gezakt moet zitten om de knieën te kunnen buigen ), gebruik dan ook een zittingverhoger.

Kleiner: (ga naar de volgende vraag)

Hoe zwaar is uw kind?

Minder dan 13 kg Tussen 9 en 18 kg Tussen 15 en 36 kg Meer dan 36 kg

Kies dan voor een:

Babyautostoeltje, Kinderstoeltje ,zittingverhoger Autogordel, eventueel met zittingverhoger of afzonderlijke gordelgeleider(gordelclip/gordelklem)


Groep 0 (tot 9 kg) en 0+(tot 13 kg) ,Groep 1 ,Groep 2 en 3

Toelichting

Groep 0 en 0+: Babyautostoel

Het babyautostoeltje wordt tegen de rijrichting in geplaatst. Met de driepuntsgordel van de auto wordt het stoeltje vastgezet. Het kind wordt met een Y‐gordel vastgemaakt. Sommige van deze stoeltjes kunnen ook met een zogeheten ISOFIX systeem worden vastgezet: aan de achterkant van het autostoeltje zitten dan twee uitsteeksels. Auto´s die voor dit systeem zijn uitgerust hebben tussen de rugleuning en de zitting twee ´ankers´. De uitsteeksels klikt u heel gemakkelijk in de ankers´ en het autostoeltje zit vast. Soms is er een derde bevestigingspunt. Kijk voor meer informatie in de handleiding van het autostoeltje.

Groep 1: Kinderautostoel

Het kinderautostoeltje is bedoeld voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten. Het kind wordt met de vijfpuntsgordel van het Autostoeltje vastgemaakt. Vaak hebben deze autostoeltjes meerdere standen en worden met de rijrichting mee geplaatst. Een kinderstoeltje wordt met de autogordel of met ISOFIX bevestiging vastgezet.

Groep 2 en 3: Zittingverhogers (ook wel booster Seat genoemd)

Het kind zit op de zittingverhoger en wordt vastgemaakt met de autogordel. De zittingverhoger zorgt ervoor dat het diagonale deel van de autogordel niet langs de hals, maar over de borst en het sleutelbeen van het kind loopt. Ook zorgt de zittingverhoger ervoor dat de heupgordel over de heupen en niet over de buik loopt. Dit laatste kan voor erg inwendig letsel zorgen. Zittingverhogers zijn er met en zonder rugleuning. Het beste is om er één te kopen met (afneembare) rugleuning. De rugleuning is meestal in hoogte verstelbaar en zorgt voor betere zijwaartse steun als het kind onderweg in slaap valt. Bovendien biedt de rugleuning enige bescherming bij aanrijdingen van opzij. Ook zorgt de rugleuning ervoor dat het kind iets naar voren komt en daardoor de knieën kan buigen. Dat zit prettiger en voorkomt onderuit zakken. Als het kind onderuitgezakt zit, zit de heupgordel niet goed meer en dat kan weer tot buikletsel leiden bij een botsing.

Kinderen zwaarder dan 36 kg

Er zijn geen autostoeltjes of zittingverhogers goedgekeurd voor kinderen boven de 36 kg. Deze kinderen zouden dan alleen de autogordel moeten gebruiken. Als bij deze kinderen de gordel over de hals loopt in plaats van over de schouder, is het verstandig om ze toch op een zittingverhoger te vervoeren totdat ze lang genoeg zijn om alleen de autogordel te gebruiken. Een andere mogelijkheid voor deze kinderen is om een apart aangeschafte gordelgeleider ( gordelclip/gordelklem) te gebruiken. Kies alleen voor deze laatste optie als het echt niet anders kan!

De uitzonderingen

Uitzondering 1:

Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een kinders beveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank worden vervoerd.

Uitzondering 2:

Kinderen vanaf 3 jaar mogen de autogordel gebruiken bij vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder in incidentele gevallen, waarin redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld van een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip incidenteel moet letterlijk worden genomen.

Van incidenteel vervoer is geen sprake meer als bijvoorbeeld oma elke week de kleinkinderen naar school brengt (of wanneer een gastouder de gastkinderen vervoert). Een korte afstand is volgens het ministerie een afstand van maximaal 50 km

Overige regels vervoer van kinderen op of in de:

 • Fiets of snorfiets: kinderen beneden de acht jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten. Bij het vervoer achter op een snorfiets is het dragen van een helm niet verplicht;
 • (Fiets)aanhanger: vervoer van personen in een aanhanger achter een fiets is toegestaan. Deze aanhangers mogen niet meer dan 1 meter breed zijn en ze moeten voorzien zijn van reflectoren. In een aanhanger achter een bromfiets of auto mogen geen personen worden vervoerd;
 • Bakfiets: in de wet zijn geen regels opgenomen over het vervoer in een bakfiets. U kunt als richtlijn voor veilig vervoer kijken naar de eisen die voor een fiets of bromfiets gelden;
 • Taxi: in taxi’s waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is, moeten kinderen tot 1,35 meter achterin. Kinderen vanaf 3 jaar moeten gebruik maken van de autogordels, voor zover beschikbaar. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen los op de achterbank zitten;
 • Bus: in de bus is het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Echter, als de bus staanplaatsen heeft of gebruikt wordt voor openbaar vervoer volgens een dienstregeling binnen de bebouwde kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te worden.

2. Pedagogisch beleid

2.1 Pedagogische visie

De visie van KDV Kids 4 Life is het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving, waarin kinderen de aandacht en liefde krijgen, rust ervaren en voldoende ondersteuning en stimulans ontvangen van de leidsters.

Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun sociale omgeving. Deels ligt de loop van de ontwikkeling genetisch vast, maar ouders en pedagogisch medewerkers hebben van begin af aan grote invloed op die ontwikkeling. Ze voeden op en ze leiden de ontwikkeling en het leren in een bepaalde richting. In KDV Kids 4 Life komt het kind in een andere omgeving dan thuis. Het kind krijgt te maken met leeftijdgenootjes, andere volwassenen en ander speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast wijken regels, gewoontes en gebruiken af van thuis. Het kind leert hoe het is in een groep te leven. De rol van de groepsleiding is hierbij essentieel en bestaat uit het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind. Vanuit een veilige basis kan het kind de wereld om zich heen gaan ontdekken. De groepsleiding is verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen binnen het groepsproces en heeft oog voor het individu van elk kind. Daarbij stelt de groepsleiding heldere regels en schept de voorwaarden waarbinnen de kinderen positieve ervaringen kunnen op doen en zich optimaal kunnen ontplooien. Hieronder volgt een nadere uitwerking van de pedagogische missie, principes en doelen.

2.2 Missie

De missie van KDV Kids 4 Life is ervoor zorg dragen dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen, in een vertrouwde omgeving, waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Tevens streven wij naar het aanbieden van voorschoolse educatie VVE. Deze programma’s helpen het kind spelenderwijs cognitief te ontwikkelen. Taalstimulatie staat hierin centraal. Deze programma’s zijn de volgende stap naar een nieuwe, en hoger niveau/fase van het leeftijd van het kind.

2.3 Onze werkwijze en contact met de ouders

KDV Kids 4 Life probeert kinderen tijdens de opvang zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. De methodiek van KDV Kids 4 Life zit vervlochten in het dagelijkse programma. Van belang is het evenwichtig inspelen op de thuissituatie en het contact met de ouders.

De dagelijkse contacten heeft u met de leidsters. U wordt op de hoogte gesteld van de ontwikkeling, de belevenissen of bijzonderheden van uw kind(eren).

Minimaal één keer per jaar zal er een ouderavond plaats vinden. Op deze avond wordt er algemene informatie gegeven over de gang van zaken. Soms is er een gastspreker, soms komen thema’s aan de orde en die gaan over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid of straffen en belonen. Natuurlijk zijn ideeën van ouders welkom.

Verder zal er 1 keer jaarlijks een oudergesprek plaatsvinden door middel van een observatie over de ontwikkeling van uw kind. De betrokken ouders worden ruim van te voren uitgenodigd voor het oudergesprek. En krijgen dan ook een vragenlijst mee die ze zelf in mogen vullen. Uiteraard is er altijd gelegenheid om op eigen initiatief een gesprek aan te vragen. Dit is meestal rond februari/maart.

Als uw kind van de kinderdagverblijf afgaat, wordt er een exit gesprek gedaan. Elke dag wordt er gefilmd en foto’s gemaakt van de kinderen op de kinderdagverblijf en die worden direct op de Facebookgroep gezet voor de ouders van KDV Kids4 Life ( Alleen voor de ouders die hun kinderen hebben op KDV Kids 4 life is dit systeem bestemd) zodat elke ouder kan zien en volgen hoe leuk het is bij ons op de Kinderdagverblijf en BSO.

Er volgen wel een aantal regels:

Je wordt pas toegevoegd na het tekenen van het contract. Waarin je toestemming geeft dat je graag lid wil worden van onze Facebookgroep.

Zodra het kind(eren) het Kinderdagverblijf verlaat, verlaat je tevens ook de Facebookgroep (Dit om privacy van elk kind te waarborgen), en dit geldt ook voor personeel en (of) stagiaires.

Er mogen geen foto’s gedeeld worden op eigen tijdlijn. Wel mogen ouders foto’s opslaan om te plaatsen op hun eigen tijdlijn. We proberen regelmatig leuke ditjes en datjes te plaatsen. En ouders door middel van deze groep op de hoogte te brengen van alle activiteiten binnen onze organisatie.

Het personeel beheer het facebookgroep en plaatst de foto’s. Een reactie plaatsen onder de foto’s mag altijd.

2.4 Oudercommissie

De oudercommissie is een commissie die de belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf zo goed mogelijk behartigt en de ouders vertegenwoordigt. De oudercommissie kan adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun en uw kind(eren). De oudercommissie komt periodiek bijeen om over zaken rond het kinderdagverblijf te overleggen en het management eventueel van advies te voorzien. De medezeggenschap van de ouders is in de Wet Kinderopvang vastgelegd. De oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht over voor te nemen besluiten, inzage het pedagogisch beleid, risico–inventarisatie veiligheid en gezondheid, wijziging van het uurtarief. Ook vergaderen ze 1 keer per 3 maanden op KDV Kids 4 Life.

2.5 Klachten

Klachtenregeling:

In de eerste instantie kan een ouder met een klacht altijd terecht bij de betrokken leidster. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel verholpen worden. Komen ouders er toch niet uit, dan kunnen zei contact opnemen met de leidinggevende mvr. S. Soleana-Wilson.

Kan de leidinggevende de klacht niet naar tevredenheid afhandelen dan kan de ouder doorverwezen worden naar de externe klachten commissie Stichting de Geschillencommissie. Bordewijklaan 45, te Den Haag, 2509 LP, Tel: 070-3105310. Ouders kunnen hier hun klacht schriftelijk indienen.


Een klacht indienen.

Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen. Een klacht kan gaan over een medewerker, een kind/ouder of over de organisatie.

Gedacht kan worden aan: Klachten over de omgang met de ouder/kind, over de verzorging van uw kind. Klachten over het aanbod en/of het pedagogisch handelen.

Klachten over het niet nakomen van afspraken of klachten over de diensten van het kantoor/kantoormedewerker van het kinderdagverblijf.


Als u mondeling of schriftelijk een klacht indient, geef dan aan:

 1. Wat de redenen is van uw klacht.
 2. Waarover of over wie u een klacht wilt indienen.
 3. Wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht.
 4. Wat al gedaan is om tot een oplossing te komen.

Bij kinderdagverblijf Kids 4 Life staat er aan rechterkant van de buitendeur een brievenbus in de gang. Heeft u een klacht, een vraag, idee of een andere opmerking. Dan kunt u een briefje maken en in de brieven bus doen. Dit kan ook anoniem, u hoeft uw naam er niet bij te zetten. Uiteraard als wij brieven vinden in de brievenbus, dan zullen wij er gelijk mee te werk gaan.


3. Medewerkers

De pedagogisch medewerksters zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen. De pedagogisch medewerksters zijn gediplomeerd en beschikken over het diploma MBO - Pedagogisch Werker, niveau 3 of hoger. Daarnaast is er minimaal één leidster op de groep met een kind-EHBO-diploma. De leidsters verzorgen de kinderen met hart en ziel en scheppen een warme en liefdevolle omgeving, waarbinnen het kind zich geborgen en veilig voelt.

3.1 Verhouding tussen het aantal kinderen en de leidster

Elk kind dat op KDV Kids 4 Life komt, wordt geplaatst in de verticale groep. De verticale groep heeft drie vaste leidsters met een maximum van 16 kinderen.

Het maximaal aantal kinderen dat geplaatst wordt op een groep met drie leidsters is bepaald in de huidige wet- en regelgeving (CAO, Wet Kinderopvang):

 • 0 – 1 jaar 4 aanwezige kinderen per leidster
 • 1 – 2 jaar 5 aanwezige kinderen per leidster
 • 2 – 4 jaar 7 aanwezige kinderen per leidster

Bij de berekening van het maximaal aantal kinderen op een groep en het minimaal vereiste aantal beroepskrachten, wordt bij groepen, samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden, een vaste volgorde aan gehouden. De eerste stap daarbij is dat het maximaal aantal kinderen per leeftijdscategorie wordt bepaald, bijvoorbeeld maximaal 4 van 0-1 jarigen per beroepskracht. De tweede stap is vervolgens de berekening van het resterend aantal kinderen en de daarbij behorende maximum. Er wordt naar boven afgerond; bij een rest van 0,5 of hoger wordt naar 1 afgerond. Een rest lager dan 0,5 zal naar beneden worden afgerond.

Op de volgende pagina vindt u een tabel met daarin de berekening van de beroepskracht-kind-ratio voor de verschillende leeftijdsgroepen.

3.2 Beroepskracht- kind- ratio tabel.

Dit is een tabel met daarin de berekening van de beroepskracht- kind-ratio voor de verschillende leeftijdsgroepen.


Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal
0 tot 1 1 4
1 tot 2 1 5
2 tot 3 1 6
3 tot 4 1 8
0 tot 2 1 4,5
0 tot 3 1 5
0 tot 4 1 5,75
1 tot 3 1 5,5
1 tot 4 1 6,33
2 tot 4 1 7

4. Hoe ziet een dag bij KDV Kids 4 Life er uit?

4.1 Verticale groep

In de verticale groep worden de kinderen in een zo rustig mogelijke omgeving opgevangen. Zowel het contact tussen de pedagogisch medewerksters en het kind als tussen de kinderen onderling vindt KDV Kids 4 Life erg belangrijk. KDV Kids 4 Life streeft naar een vertrouwde en vriendelijke omgeving, waarin kinderen een veilige band met de leidsters kunnen opbouwen. De pedagogisch medewerkers hanteren bij de jongste baby’s zoveel mogelijk het ritme dat thuis is opgebouwd.

Naarmate de kinderen ouder worden (dreumesen en peuters) volgen ze steeds meer een vaste routine van eten, slapen en spelen. Wanneer het kind er klaar voor is gaat hij/zij steeds meer met de groep mee draaien.

4.2 Dagprogramma van de Boefjes

Het binnenkomen

De kinderen worden voor 09.00 uur (andere tijden in overleg) gebracht. Ouders en pedagogisch medewerkster kunnen even een praatje maken terwijl de kinderen spelen onder begeleiding in de speelhoeken of op schoot zitten. Bij het afscheid nemen wordt er altijd even geknuffeld en hebben de kinderen de gelegenheid om te zwaaien bij het raam.

Fruit eten en thee drinken

Om 08.50 uur gaan de kinderen aan tafel en het fruit wordt aan tafel geschild. Het fruitliedje wordt gezongen en om 09.00 uur wordt er fruit gegeten met een vork van een groot bord af. De baby’s krijgen een fruithapje van vers fruit. Bij het fruit eten wordt er thee gedronken. Na het eten en drinken worden de dagkaarten gedaan, liedjes gezongen, geteld en de kleuren en vormen worden benoemd.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met wat de baby thuis gewend is te eten en drinken en ook de tijdstip.

Na het eten krijgen de kinderen een natte washandje en word er spelende wijs het gezicht schoon gemaakt. En zingen we het washand-liedje.

Om 9.00 uur worden de baby’s en de kinderen die er vanaf 07.00 uur zijn, verschoond en gaan de baby’s naar bed.

Activiteit Knutselen/spelen

Om 9.30 tot 11.00 uur gaan de kinderen aan de hand van een thema(Valentijnsdag, seizoenen, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, kerst etc.). knutselen door bijvoorbeeld een cadeau te kleien of te verven, knippen, plakken. Of binnen begeleidend in hoeken spelen, en met mooi weer naar buiten.

Activiteit muziek

De kinderen gaan 11.45-12.00 uur in de kring zitten en zingen liedjes met instrumenten.

Verschonen

De kinderen worden tussen 10.00 tot 10.30 uur verschoond en wc moment. Rond 10.30 krijgen de kinderen hun pyjama aan.

Lunch

Om 11.00-11.45 uur gaan de kinderen lunchen. De peuters helpen de pedagogisch medewerksters met het tafel dekken. De kinderen gaan aan tafel en zingen dan met z’n alle “smakelijk eten”. Bij de lunch krijgen de kinderen de 1e boterham altijd hartig, daarna mogen de kinderen zelf kiezen of ze zoet of hartig willen. 1 keer in de week (verschillende dagen) wordt er warm gegeten dan eten we pas om 11.30 uur.

Na het eten krijgen de kinderen een natte washandje en wordt er spelende wijs het gezicht schoon gemaakt. Hierbij wordt het washand-liedje gezongen.

Voorlezen

Om 12.00-12.10 uur wordt er voor het slapen gaan een verhaaltje voorgelezen. Dit geldt ook voor de kinderen die niet naar bed gaan. Voor hun is dit het rust moment.

Slapen

Om 12.10 tot 14.30 uur gaan de kinderen slapen. Een leidster gaat altijd mee naar de slaapkamer en wacht totdat alle kinderen slapen. De leidster zet een rustige muziekje op, zodat de kinderen in een rustige sfeer in slaap kunnen vallen. Als de leidster de slaapkamer verlaat wordt de babyfoon aangezet. De peuters die niet meer slapen doen samen met de leidsters een rustige activiteit of gaan buiten spelen.

Middag eten baby’s

Rond 14.00 uur krijgen de baby’s sap met een liga of vla/yoghurt

Verschonen

De kinderen worden tussen 14.10-14.30 uur verschoont of gaan naar de wc. De kinderen die hebben geslapen worden aangekleed. En dan gaan de baby’s om 14.30 uur naar bed

Tussendoortje

Rond 14.45 uur gaan de kinderen aan tafel en krijgen ze een vla/yoghurt of een cream cracker met smeerkaas of chocopasta en sap.

Speelmoment

Om 15:10-16:20 uur De kinderen gaan buiten spelen of bij slecht weer; begeleid en ondersteund binnen spelen.

Opruimen

Tussen 16:20-16.30 uur gaan we gezamenlijk opruimen en zingen we het opruimliedje.

Tussendoortje

Rond 16.30 uur gaan de kinderen aan tafel krijgen de kinderen een tarwe koekje en drinken ze een sapje.

Speelmoment

Om 16.45-17.30 uur gaan de kinderen aan tafel een rustig activiteit doen zoals voorlezen puzzelen, liedjes zingen of een spelletje spelen of een kinderprogramma kijken op een laptop of een tablet.

Sluiting

18.00 uur.

Dit dagprogramma geeft u inzicht van wat uw kind(eren) doen op KDV Kids 4 Life. Natuurlijk zijn er dagen dat dit anders kan verlopen door bijvoorbeeld meer buiten activiteiten of een uitstapje in de zomer.

Op alle dagen (ma t/m vrij) kunt u uw kind(eren) brengen en halen volgens het onderstaande schema

s Ochtends: brengen tussen 07:00 en 09:00 uur

s Middags: ophalen vanaf 15:00 uur (eerder mag ook)maar laat het even weten.

Houd er wel rekening mee dat deze tijden van brengen en halen van groot belang zijn voor het dagritme en de rust op de groep. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid uw kind later te brengen en/of eerder op te halen in goed en duidelijk overleg met de pedagogisch medewerkers.

 

4.3 Dagje met de baby’s en peuters

In de dreumes en peuterleeftijd worden de kinderen al zelfstandiger en meer zelfredzaam. Spelenderwijs leren de kinderen vaardigheden zoals het aan/en uitkleden, boterham smeren, naar het toilet gaan. In deze leeftijdsfase besteden wij ook aandacht aan het zindelijk worden. Hier beginnen we mee na overleg met de ouders en als het kind er aan toe is.

De kinderen krijgen steeds meer aandacht voor elkaar, ze leren met elkaar te spelen en rekening te houden met elkaar. Kinderen worden hierin door de leidsters gestimuleerd. We doen allerlei activiteiten met de kinderen, zoals voorlezen, zingen, muziek maken, knutselen, verven, kleien, en begeleidend in hoeken spelen

Het binnenkomen

Doorgaans worden de meeste kinderen voor 09.00 uur(andere tijden alleen in overleg) gebracht. Ouders en leidsters hebben de gelegenheid om informatie met elkaar uit te wisselen. De kinderen die voor 08.00 uur binnenkomen gaan aan tafel spelen.

Eten en drinken

Tijdens het eten is er tijd voor gerichte aandacht. Voor het eten zingen de kinderen een liedje.

Verschoon/toiletmoment

Om 09.30 uur is het tijd om naar de wc te gaan en worden de luiers van de baby’s en de kinderen die er al om 07.00 uur waren verschoond.

Activiteiten

 • Puzzelen aan tafel
 • Begeleidend spelen: in de poppenhoek, autohoek, leeshoek, rusthoek of de lego hoek.
 • Als het mooi weer is spelen de kinderen buiten. De kinderen kunnen gaan steppen, fietsen, skippybal, in de zandbak spelen enzovoort.

Tevens maken wij bij mooi weer veelvuldig gebruik van het nabijgelegen speeltuin (bouwlustpark).

Opruimen, tafel dekken en eten

Tegen 10.45 uur is het tijd om op te ruimen. De kinderen doen dit samen met de leidster. Tegen 11.00 uur gaan de kinderen aan tafel. Wanneer alles is opgeruimd wordt de tafel gedekt. De kinderen helpen ook mee. Eerst worden de boterhammen gesmeerd. Als iedereen een boterham heeft wordt een 'smakelijk eten' liedje gezongen. Er wordt rekening gehouden met wat een kind wel en niet mag eten.

5. Inschrijving

5.1 Aanmelding

KDV Kids 4 Life is standaard geopend van 07.00 tot 18.00 uur (gesloten op feestdagen) Vanaf de eerste maanden van u zwangerschap kunt u uw kind bij KDV Kids 4 Life aanmelden. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en/of een gesprek. Bij interesse uwerzijds wordt u een plaatsingsaanbod gedaan. Voor aanmeldingen en nadere informatie kunt u KDV Kids 4 Life ook bellen via telefoonnummer 070-3663003. Vraagt u hierbij naar de hoofdleidster of de administratie (hoofdkantoor) 070 - 3080059.

Een inschrijfformulier krijgt u samen aangeboden met een informatiepakket. Wanneer u het plaatsingsaanbod heeft geaccepteerd en uw kind kan worden geplaatst ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Vier weken voor aanvang zal de leidster contact opnemen voor de wendagen.

Uw kind is vanaf dat moment een Boefje (groepsnaam).

5.2 Tarieven

Betreft: Opvangvormen en tarieven 2017

Kosten Kinderopvangplaats 2017 - hele dagopvang (prijzen per 1 januari 2017)

 • De prijzen zijn op maandbasis weergegeven en op jaar basis
 • De uurprijs 2017 bedraagt voor hele dagopvang voor 13 uur per uur/dag € 7,35 (€ 7,35 x 13 uur)
 • De uurprijs 2017 bedraagt voor hele dagopvang voor 11 uur per uur/dag € 7,39 (€ 7,39 x 11 uur)
 • De uurprijs 2017 bedraagt voor hele dagopvang voor 10,5 uur per uur/dag € 7,41 (€ 7,41 x 10,5 uur)
 • Extra hele dag KDV (€ 7,35 x 13 uur) € 95,55 per keer
 • Extra hele dag KDV (€ 7,39 x 11 uur) € 81,29 per keer
 • Extra hele dag KDV (€ 7,41 x 10,5 uur) € 77,81 per keer

Bij afname van 5 hele dagen opvang krijgt u een korting en wordt de uur prijs € 7,05 / € 7,18. Hangt af welke opvang uur bij U pas

Onze tarieven zijn inclusief warm eten, broodmaaltijden en drinken, gangbare babyvoeding, luiers (KDV) en vers fruit.

Hele dagopvang Kinderdagopvang 2017

Flexibele / verlengde opvang 2017, openingstijden vanaf 05:00 tot 15:30/16:00/16:30/17:00/17:30/18:00 van maandag t/m vrijdag wisseldiensten. Deze opvangtijden zijn alleen mogelijk bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5 kinderen per dag), als onderdeel van KDV Kids 4 Life of BSO Kids 4 Life plaatsing overeenkomst

Hele dag opvang
= 13 uur
Per maand Uur per maand Per jaar Per uur
5 dagen € 1988,10 282,00 € 23.857,20 € 7,05
4 dagen € 1586,25 225,00 € 19.035,00 € 7,05
3 dagen € 1242,15 169,00 € 14.398,80 € 7,35
2 dagen € 830,55 113,00 € 9627,60 € 7,35
1 dag € 411,60 56,00 € 4771,20 € 7,35

Hele dagopvang Kinderdagopvang 2017

Hele dag opvang
= 11 uur
Per maand Uur per maand Per jaar Per uur
5 dagen € 1651,40 230,00 € 19.816,80 € 7,18
5 dagen € 1708,84 238,00 € 20.506,08 € 7,18
4 dagen € 1371,38 191,00 € 16.456,56 € 7,18
3 dagen € 1056,77 143,00 € 12.681,24 € 7,39
2 dagen € 702,05 95,00 € 8424,60 € 7,39
1 dag € 354,72 48,00 € 4256,64 € 7,39

Voor deze opvangvormen geldt in principe een minimale afname van 2 dagen per week.

Tarieven Extra opvang 2017

 • Kosten voor kinderen die te laat worden opgehaald € 8,50 per 15 minuten
 • Extra halve dagdeel KDV (€ 8,20 x 5,5 uur) € 45,10 per keer
 • Extra hele dag KDV (€ 7,39 x 11 uur) € 81,29 per keer


Kinderdagverblijf : Kids 4 Life
Datum : 15 december 2016
Betreft : Opvangvormen en tarieven 2017


Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

KDV Kids 4 Life

Hele dagopvang 52 weken
(10,5 uur per dag)
Hele dagopvang 52 weken
(10 uur per dag)
Uurprijs Maanduren Maandprijs Uurprijs Maanduren Maandprijs Tijden
1 dag € 7,41 45,50 € 337,16 € 7,56 43,33 € 327,57 07:00-17:30
2 dagen € 7,41 91,00 € 674,31 € 7,56 87,00 € 657,72 07:30-18:00
3 dagen € 7,41 136,50 € 1011,47 € 7,56 130,00 € 982,80
4 dagen € 7,18 182,00 € 1306,76 € 7,46 173,33 € 1293,05 07:00-17:00
5 dagen € 7,18 227,50 € 1633,45 € 7,46 217,00 € 1618,82 08:00-18:00

De opvangvormen pakketten (10,5 en 10 uur )van KDV Kids 4 Life zijn speciale tarieven voor studenten en cursusopvolgers en alleenstaande ouders met low budget inkomen.
In overleg kan hier, voor het KDV eventueel van worden afgeweken.


Tarieven Extra opvang 2017

 • Kosten voor kinderen die te laat worden opgehaald € 8,50 per 15 minuten
 • Extra halve dagdeel KDV (€ 8,20 x 5,5 uur) € 45,1 per keer
 • Extra hele dag KDV (€ 7,41 x 10,5 uur) € 77,80 per keer

Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

KDV Kids 4 Life

Hele dagopvang 49 weken
(10,5 uur per dag)
Hele dagopvang 48 weken
(10,5 uur per dag)
Uurprijs Maanduren Maandprijs Uurprijs Maanduren Maandprijs Tijden
1 dag € 7,59 43,00 € 326,37 € 7,67 42,00 € 322,14 07:00-17:30
2 dagen € 7,59 86,00 € 652,74 € 7,67 84,00 € 644,28 07:30 -18:00
3 dagen € 7,59 129,00 € 979,11 € 7,67 126,00 € 966,42
4 dagen € 7,59 172,00 € 1305,48 € 7,67 168,00 € 1288,56
5 dagen € 7,59 215,00 € 1631,85 € 7,67 210,00 € 1610,70


Opvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar
Hele dagopvang 46 weken
(10,5 uur per dag)

Uurprijs

Maanduren Maandprijs
1 dag € 7,77 41,00 € 318,57
2 dagen € 7,77 81,00 € 629,37
3 dagen € 7,77 121,00 € 940,17
4 dagen € 7,77 161,00 € 1250,97
5 dagen € 7,77 202,00 € 1569,54

Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
KDV Kids 4 Life

Hele dagopvang 52 weken
(9,5 uur per dag)
Hele dagopvang 52 weken
(9 uur per dag)
Uurprijs Maanduren Maandprijs Uurprijs Maanduren Maandprijs Tijden
1 dag € 7,84 41,16 € 322,69 € 8,00 39,00 € 312,00 07:00-16:30
2 dagen € 7,84 82,33 € 645,47 € 8,00 78,00 € 624,00 08:00-17:30
3 dagen € 7,84 123,50 € 968,24 € 8,00 117.00 € 936,00
4 dagen € 7,80 164,66 € 1284,35 € 7,95 156,00 € 1240,20 08:00-17:00
5 dagen € 7,80 205,83 € 1605,47 € 7,95 195,00 € 1550,25 09:00-18:00

De opvangvormen pakketten (9,5 en 9 uur )van KDV Kids 4 Life zijn speciale tarieven voor studenten en cursusopvolgers en alleenstaande ouders met low budget inkomen. Bij halve opvangvormen geldt in principe een afname van 4 en 5 dagen per week.

Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


Halve dagopvang 52 weken (8 uur per dag) Halve dagopvang 52 weken (5,5 uur per dag)
Uurprijs Maanduren Maandprijs Uurprijs Maanduren Maandprijs Tijden
1 dag € 8,09 34,66 € 280,40 € 8,20 23,83 € 195,41 07:00-15:00
2 dagen € 8.09 69,33 € 560,88 € 8,20 47,67 € 390,89 08:00-16:00
3 dagen € 8,09 104,00 € 841,36 € 8,20 71,50 € 586,30
4 dagen € 8,05 138,66 € 1116,21 € 8,20 95,33 € 781,71 07:00-12:30
5 dagen € 8,05 173,33 € 1395,30 € 8,20 119,17 € 977,19 08:00-13:30

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van de hierboven genoemde tarieven. Bij halve opvangvormen geldt in principe een afname van 4 en 5 dagen per week.
Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Halve dagen op maandag t/m vrijdag vervallen zodra zich daarvoor een Ouder voordoet om 1 van deze dagen volledig te willen afnemen


Belangrijk!

Het feit dat u een uurtarief aantreft op deze tarieflijst en op uw plaatsingsovereenkomst(en) betekent niet dat KDV Kids 4 Life opvang per uur aanbiedt. U krijgt de uurtarieven zodat u uw tegemoetkoming(en) in de kinderopvangkosten kunt aanvragen bij de Belastingdienst of de Gemeente.

Kinderopvangtoeslag

De Overheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang. Op www.toeslagen.nl leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag en kunt u precies berekenen op hoeveel toeslag u recht heeft om te ontvangen

Kinderopvangtoeslag direct laten overmaken aan KDV Kids 4 Life

Veel Ouders laten de Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst rechtstreeks overmaken op de rekening van KDV Kids 4 Life. Je hoeft dan uitsluitend je eigen bijdrage te betalen. Als je dit wilt, dan kun je dit regelen door aan de Belastingdienst door te geven dat je het rekeningnummer voor de toeslag wilt wijzigen. Wanneer je het rekeningnummer van KDV Kids 4 Life vermeld (IBAN NL49 ABNA 0558342736), wordt de toeslag direct aan ons overgemaakt. Wij ontvangen dan graag zo spoedig mogelijk een kopie van de beschikking van de instantie.

Wanneer je een bijdrage ontvangt van het UWV of de gemeente kun je ook die betreffende instanties verzoeken het bedrag direct aan ons over te maken.Rechtstreekse uitbetaling kinderopvangtoeslag stopt automatisch

Betaalt de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons uit? Na het doorgeven van bepaalde wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch.

Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling?

Als u de volgende wijzigingen doorgeeft, dan stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch:

 1. het stoppen van de kinderopvangtoeslag
 2. De verandering van dagopvang in naschoolse opvang
 3. Het stoppen van de opvang op een locatie
 4. De start van (extra) opvang bij een andere kinderopvanginstelling

Het rechtstreeks uitbetalen stopt niet als u de volgende wijzigingen doorgeeft:

 1. de opvanguren
 2. de uurprijs

Wat moet u doen?

Wilt u dat uw kinderopvangtoeslag weer rechtstreeks aan ons wordt uitbetaald? Ga dan na of de rechtstreekse uitbetaling aan ons is gestopt. Dit kunt u controleren door na 24 uur opnieuw in te loggen in Mijn toeslagen. De rechtstreekse uitbetaling is gestopt als u de wijziging 'Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang' ziet staan. Onder ‘Administratie’ kunt u doorgeven dat u de kinderopvangtoeslag weer aan ons wilt laten uitbetalen.

Het maximale uurtarief dat door de Belastingdienst wordt vergoed in 2017 is € 7,18 voor dagopvang en € 6,69 voor BSO. Het maximale uur dat door de Belastingdienst wordt vergoed in 2017 is 230 uur Kinderopvangtoeslag (zie toeslagen belastingdienst)

5.3 Ondersteuning tegemoetkoming belastingdienst en gemeente

U kunt de Belastingdienst om een tegemoetkoming kinderopvang vragen als 1 of meer van uw kinderen naar een kinderopvang gaat die bij de gemeente is geregistreerd.

KDV Kids 4 Life is landelijk geregistreerd! Het Landelijk registratienummer is:

474686887. Dit nummer heeft u nodig bij uw aanvraag tegemoetkoming kinderopvang.

De tegemoetkoming kinderopvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. De tegemoetkoming is een financiële bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van kinderopvang. Om voor de tegemoetkoming kinderopvang in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als u niet werkt, kunt u in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Daarnaast heeft u in een aantal bijzondere situaties recht op een aanvullende tegemoetkoming.


KDV Kids 4 Life kan op verzoek ondersteuning verlenen bij het invullen van de formulieren voor de tegemoetkoming kinderopvang van de belasting en de gemeente.

Ruilen van dagdelen

Er is mogelijkheid tot het incidenteel ruilen van dagen(delen). Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. Er moet plaats zijn op de groep; de pedagogisch medewerkers van de groep kunnen dit aangeven;
 2. De ruil moet binnen dezelfde week plaatsvinden;
 3. De ruil geldt voor de gehele gekozen opvang van de kinderopvang; dus bij een hele dag kan geruild worden voor een hele dag, niet voor 2 middagen;
 4. De ruil kan maximaal één week van te voren aangevraagd worden;
 5. Er kan niet geruild worden bij feestdagen.

Incidentele opvang

Als u incidenteel een extra dag kinderopvang nodig heeft, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag doen bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Toekenning van de aanvraag vindt plaats indien op de gewenste dagen of dagdelen plaats beschikbaar is. Voor deze aanvraag dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat via de administratie of via de groep te verkrijgen is. De kosten van incidentele opvang komen overeen met de reguliere prijzen. De kosten van kinderdagopvang zijn dan voor een hele dag € 81,29. Ook de kosten van incidentele opvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit dient u achteraf op te geven bij de Belastingdienst.

Wijziging van opvangdagen

Als u structureel van opvangdagen wilt wisselen, of een extra dag wilt aanvragen, is hiervoor een formulier beschikbaar bij de groep of bij de administratie. U kunt op dit formulier uw wensen noteren. Aan de hand van de planning wordt binnen een aantal werkdagen bezien of dit al dan niet mogelijk is en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Opzegtermijn

De overeenkomst kan zowel door de ouder(s)/verzorger(s) als door KDV Kids 4 Life schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. KDV Kids 4 Life zal uw opzegging schriftelijk bevestigen. Bij opzeggen van opvangdagen is de opzegtermijn van een maand van toepassing met uw bijbehorende kinderopvangkosten. Indien u de opvang later wil starten dan afgesproken of geheel wilt annuleren, bent u gebonden aan 1 maand opzegtermijn. Dit betekent dat als u annuleert korter dan een maand voor de aanvang van de opvang, u de opvangkosten over de niet af te nemen opvang gedurende deze ene maand verschuldigd bent als annuleringskosten. Deze annuleringskosten dienen als reserveringskosten omdat de periode tussen opzegging en plaatsing onvoldoende is om tijdig een ander kind te plaatsen.

Kinderen onder de 4 jaar kunnen niet geplaatst worden voor een kortere duur dan 3 maanden. Een inschrijving(begindatum) kan ingaan op de 1e of de 15e van de maand en eindigt op de 16e of laatste dag van de maand. Gewichtige reden om deze annuleringskosten te laten vervallen zijn: ziekte van het op te vangen kind op basis van medische gronden en ontslag op staande voet van de ouder/verzorger mits direct het salaris wordt stopgezet. Voor beide redenen ligt de bewijslast bij de ouder/verzorger.

Betaling van kinderopvang

De jaarprijs van de kosten van de kinderopvang worden in twaalf gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Rond de 23e van de voorgaande maand ontvangt u van ons een factuur. De betaling moet maandelijks overgemaakt worden op de onderstaande rekeningnummer.

Banknummer: NL49ABNA 0558342736

Ten name van: Kinderopvang Family Kids

Speelzijde 6

2543 XZ ’s-Gravenhage


Wanneer betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien de klant na herhaalde herinnering in gebreke blijft, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant na twee maanden in gebreke blijft om de betaling na te komen, is de organisatie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waardoor de opvang eindigt. Er vindt geen verrekening plaats wanneer tijdelijk geen gebruik wordt gemaakt van de opvang, bij ziekenhuisopname langer dan een maand wordt het wel verrekend.

Wijziging tarieven

Stichting Kinderopvang Family Kids is gerechtigd prijswijzigingen vast te stellen. Een dergelijke aanpassing zal ten minste twee maanden van te voren schriftelijk worden meegedeeld. Jaarlijks zal het tarief kinderopvang per elke 1e van januari omhoog gaan.

Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang

Stichting Kinderopvang Family Kids houdt zich aan de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, BOINK, Mo-groep en Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. Deze voorwaarden worden samen met de (plaatsing)offerte van kinderopvang verstrekt.

Beëindiging overeenkomst tot plaatsing

De overeenkomst voor kinderopvang bij het kinderdagverblijf eindigt in ieder geval op de vierde verjaardag van uw kind. U hoeft dit niet schriftelijk op te zeggen.

Wel als u kind eerder 4 jaar wordt en u wilt er langer gebruik van maken. ( juni, juli en augustus ). Indien u de opvang geheel wilt opzeggen of één dag minder opvang wenst, bent u gebonden aan 1 maand opzegtermijn. Dit betekent dat als u opzegt korter dan twee maanden voor de aanvang van de opvang, u de opvangkosten over de niet af te nemen opvang gedurende deze ene maand verschuldigd bent als annuleringskosten. Opzegging kan ingaan op de 16e of eind van de maand. Ook bij tussentijdse opzegging is er sprake van een opzegtermijn van een maand.

W.K.-jaaropgave

In het begin van het jaar wordt door Stichting Kinderopvang Family Kids aan de ouders een jaaropgave overhandigd van het totaal aan afgenomen kinderopvang gedurende het voorgaande jaar. In dit bedrag is ook incidentele opvang begrepen. In het voorjaar dient u bij de belastingdienst opgave te doen van de definitieve cijfers van betaalde kosten, werkgeversbijdrage en toetsingsinkomen. Zo nodig vindt vervolgens een eventuele verrekening door de belastingdienst plaats.

6. Kennismaken met het kinderdagverblijf

Na plaatsing zal een uitgebreide kennismakinggesprek zijn tussen de leidsters en ouders van het kind. Er wordt wederzijds kennisgemaakt. De leidster informeert naar de ontwikkeling, gewoontes en eigenheden van uw kind. U wordt uitgebreid geïnformeerd over de groep waar het kind terecht zal komen. Gevraagd zal onder meer worden naar uw telefoonnummer, huisarts, inentingspapieren, ziekenfondsnummer. Maar ook vragen over het kind zelf, bijvoorbeeld de eet- en slaapgewoontes, het favoriete speelgoed, allergieën enzovoort.

6.1 Meedraaien op de groep

Het wennen begint meestal voor de daadwerkelijke plaatsingsdatum en wordt geleidelijk opgebouwd. U kind en de leidsters leren elkaar beter kennen en u raakt vertrouwd met de opvang op de groep.

Er zijn drie wendagen:

 • Op de eerste dag, de wendag, komen ouder en kind samen op de groep en blijven van 09.00 uur tot 11.00 uur. Het kind kan alvast rondkijken en de ouder heeft een gesprekje met de leidster. De ouder kan zien waar het kind terechtkomt, de sfeer proeven en zien hoe het eraan toe gaat.
 • De tweede wendag begint om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur. De ouder neemt om 9.00 uur afscheid zodat het kind twee uurtjes alleen op de groep kan doorbrengen.
 • Op de derde wendag komt het kind om 9.00 uur en blijft tot 14.00 uur.

7. Beleid veiligheid en gezondheid

7.1 Ziek zijn

Als uw kind ziek is kan het niet op het kinderdagverblijf worden gebracht. Een ziek kind voelt zich het prettigst in een rustige en vertrouwde omgeving. Op het kinderdagverblijf kan het kind niet de extra zorg krijgen die het nodig heeft. Wanneer u twijfelt, kunt u altijd even overleggen met de leidsters of de leidinggevende.

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf, wordt de temperatuur gemeten en uw kind wordt extra in de gaten gehouden.

Wij verstaan onder een ziek kind, hangerig een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of meer dan 38,5 graden koorts heeft. De leidster neemt dan telefonisch contact met u op met de vraag om het kind op te komen halen van het kinderdagverblijf. Het is daarom van belang dat u altijd een telefoonnummer achterlaat waar u op bereikbaar bent. Hebt u een ander nummer, geeft het dan zo snel mogelijk door aan een van de leidsters. KDV Kids 4 Life volgt de richtlijnen van de GGD.

7.2 Risico – inventarisatie en Evaluatie (RI&E) veiligheid en gezondheid

KDV Kids 4 Life houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in de kinderopvang te voorkomen. Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De risico-inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt

Er is een plan van aanpak, waarin beschreven staat welke maatregelen worden genomen om de risico’s te reduceren. Na een jaar wordt er een evaluatie verslag gemaakt en weer een nieuwe inventarisatie zo ontstaat er een cyclus. De risico- inventarisatie wordt besproken tijdens een teamvergadering en met de oudercommissie. De risico- inventarisatiemap ligt op de kantoor bij de leidinggevende

Tevens maakt KDV Kids 4 Life gebruik van een (bijna) ongelukkenregistratie formulier. Alle (bijna) ongelukken worden geregistreerd en meegenomen in het veiligheidsverslag. Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekte te voorkomen. De leidsters nemen de nodige maatregelen in acht, zoals zorgen voor schoon beddengoed, persoonlijke hygiëne, hygiënische leefomgeving, enz.

7.3 GGD - Inspectie

De Gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de controle van kwaliteit van de kindercentra.

Jaarlijks krijgt KDV Kids 4 Life inspectiebezoek van de GGD waarbij wordt onderzocht of KDV Kids 4 Life zich houdt aan de Wet Kinderopvang. De kinderdagverblijf wordt o.a. gecontroleerd op; kwaliteit van de accommodatie, opleiding personeel, gezondheid, hygiëne, veiligheid en leidsterkind ratio, V.O.G papieren. De inspecteurs van de GG&GD rapporteren eventuele tekortkomingen aan de Gemeente.

Op basis daarvan wordt het desbetreffende dagverblijf verzocht de kwaliteit te verbeteren op specifieke punten. Op deze manier wordt de kwaliteit gehandhaafd.

Op de websites van de gemeente Den Haag en de GG&GD zijn alle inspectierapporten van kinderdagverblijven in te zien. Het inspectierapport ligt ter inzage op het kantoor van de leidinggevende. Hebt u vragen over het inspectierapport kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende.

8. Flexibele opvang

Opvang

Flexibele opvang Verandert je werkrooster maandelijks, wisselen je werkdagen per week of is je werktijd soms wat langer dan gebruikelijk? Dan ben je op zoek naar opvang waarbij je wekelijks dagen en tijden kunt aanpassen aan je eigen situatie!

KDV Kids 4 Life biedt flexibele opvang op doordeweekse dagen tijdens kantoortijden en onregelmatige tijden. Maximale flexibiliteit voor jou en, door de vaste gezichten op de groep, voor je kind. Dit aanbod is af te nemen bij voldoende aanmeldingen.

Op aan vraag van minimaal 5 kinderen per dag is KDV Kids 4 Life bereid zijn uren en dagen uit te breiden naar een Flexibele opvang. (onregelmatige uren)Openingstijden zouden veranderen van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. (05:00 – 24.00). En de dagen zouden uitbreiden van maandag tot zondag. (onregelmatige dagen en uren)

8.1 Het ritme van thuis

Op de kinderdagverblijf houden we, net als thuis, het ritme van je baby aan. Eten, slapen en verschonen op het moment dat  je baby daar aan toe is. Met het ouder worden, gaan we gelijk over op het ritme van dreumesen en peuters. De kinderen hebben dan vaste momenten op de dag waarop ze gezamenlijk eten, slapen en spelen. Aan de inrichting van de KDV Kids 4 Life besteden we de grootst mogelijke zorg. Er zijn knusse plekjes met verantwoord speelgoed, bedjes om rustig te slapen en er is altijd een mogelijkheid om lekker buiten te spelen. Veiligheid en comfort staan hierbij hoog in het vaandel.

8.2 Rondleiding: de eerste indruk

Bij het kiezen van een kinderdagverblijf ga je natuurlijk niet over 1 nacht slapen. Wil je zelf eens zien hoe we voor kinderen zorgen, met ze spelen en hoe ze genieten van de aandacht en ontdekkingen? Kom dan vrijblijvend kennis maken en sfeer proeven. Zo kun je zelf ervaren hoe de allerkleinsten al op elkaar reageren en van elkaar leren. Maar natuurlijk ook en vooral hoe een dag voor jouw kindje eruit gaat zien. Maak direct een afspraak of neem contact op met. Ook kun je een informatiepakket aanvragen als je je nog aan het oriënteren bent.

8.3 Plaatsing & Voorrang

Plaatsing & Voorrang Of er direct plek is verschilt per locatie. Daarom raden we aan je kind zo snel mogelijk aan te melden. Zo heb je een grotere kans dat je kind straks daadwerkelijk bij ons terecht kan. Soms komt je aanmelding op een wachtlijst. Zodra wij je een plaats voor de gewenste opvangdagen kunnen aanbieden (of een deel daarvan), nemen wij contact met je op.

Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria: Bestaande klanten hebben bij KDV Kids 4 Life voorrang bij: • uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen van een geplaatste kind • tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin • kinderen die van dagopvang naar buitenschoolse opvang doorstromen • aanmeldingen voor twee of meer dagen opvang per week hebben voorrang op aanmeldingen voor slechts één dag per week. Aanmeldingen voor hele dagopvang, schooltijdenopvang hebben voorrang op aanmeldingen voor halve dagopvang. Kinderen van eigen medewerkers gaan voor. Zonder medewerkers kunnen we nu eenmaal geen kinderen opvangen.

9. Huisregels

Het is wenselijk dat kinderen voor 09.00 uur gebracht en na 16.00 uur opgehaald worden. Op die manier kan uw kind meedoen aan en genieten van alle (gezamenlijke) activiteiten Mocht u uw kind later dan gewoonlijk willen brengen of eerder willen ophalen dan gewoonlijk, dan is dat geen probleem. Overlegt u dit echter wel met de leidsters!


De kinderwagens worden ‘opgeklapt’ bij de ingang op de daarvoor bestemde plaats gezet.

 • In het pand wordt niet gerookt;
 • Wanneer uw kind door iemand anders gebracht en/of gehaald wordt, dient u dat van tevoren te melden aan de leidsters;
 • Wanneer uw kind ziek is of niet kan komen is het fijn als u ons even belt.
 • Met zwarte of blauwe sloffen de groepsruimte binnen treden. ( die vind u in de gang, in een wit mandje ).

Visie Kinderdagverblijf Kids 4 Life over stage en beroepspraktijkvorming Tijdens een beroepspraktijkvorming/stage werk jij bij KDV Kids 4 Life om te leren. Leren is in de visie van KDV Kids 4 Life een kwestie van ontdekken. In heel veel situaties zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Er is nooit één methode die altijd werkt. In de praktijk is het belangrijk om samen met kinderen, ouders en collega’s te experimenteren. Als je bewust keuzes maakt in het zoeken van oplossingen heb je daar een volgende keer profijt van.

10. Algemene informatie

Openingstijden

De locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur gedurende het gehele jaar met uitzondering van de feestdagen.

Op 5 december (sinterklaasavond), sluit KDV Kids 4 Life om 16:00 en op 24 en 31 december sluit de KDV Kids 4 Life om 15.00 uur mits deze dagen op een weekenddag vallen.

Contactgegevens

Dagverblijf :
Kinderdagverblijf Kids 4 Life
Speelzijde 6
2543 XZ Den Haag
Tel : 070-3663003
Fax : 070-3676141
Hoofdkantoor :
Stichting Kinderopvang Family Kids
Schoolzijde 3
2543 XV Den haag
Tel : 070-3080059
Fax : 070-3676141
E-mail: info@kids4life.nl
Website: www.kdvkids4life.nl